Als de Zelfmoordlijn het aantal oproepen niet meer aankan, spreekt dat boekdelen, overal lopen mensen vast

De Zelfmoordlijn kan alle oproepen niet meer aan. Dagelijks bellen veertig mensen voor hulp. Dat zijn duizenden oproepen per jaar via telefoon en chatbox. Vandaag – 10 september - is het Werelddag Suïcidepreventie en wordt er aandacht gevraagd voor zelfdoding en geestelijke gezondheidsproblemen. Volgens Mischa vormen die mensen een verborgen geweten van onze maatschappij.

Lees het volledige opiniestuk op de website van VRT Nieuws.

Donuteconome Kate Raworth: “Een basisinkomen? Ik zie liever universele toegang tot huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg”

Met zijn ‘taxes, taxes, taxes’ gaf historicus en pleitbezorger van ‘gratis geld voor iedereen’ Rutger Bregman de rijke elite tijdens het World Economic Forum in Davos een veeg uit de pan. Donuteonome Kate Raworth wil af van dat debat rond het belastingstarief en de welvaartsnorm. Ze pleit er in een interview met Mischa voor de bronnen die welvaart creëren vooraf te verdelen.

Kate: “Ik begrijp de motivatie voor een universeel basisinkomen. We hebben vandaag een economie die een ongelofelijke verdeeldheid creëert. Een economie waarbij de opbrengsten gaan naar zij die kapitaal, huizen, bedrijven, aandelen en activa bezitten.

Ik noem dat een verdeeldheidseconomie en we hebben een distributieve economie nodig. Dat moeten we op de een of andere manier transformeren.

De twintigste-eeuwse benadering van die uitdaging was het herverdelen van inkomsten. Het hele debat gaat vandaag over het belastingtarief en de welvaartsnorm en hoe herverdelend die zouden moeten zijn.

In zekere zin is dat iedereen een basisinkomen zou moeten hebben dat hem zekerheid geeft het ultieme doel in dat project. Het gevaar is dat we ons alleen richten op het herverdelen van inkomsten.

Eerder dan de structuren van de economie ongelooflijk ongelijk laten zijn en gewoon het inkomen herverdelen, wil ik een stap verder gaan. Ik zou liever zien dat de bronnen voor het creëren van welvaart en het eigendom van basismiddelen worden verdeeld.” 

“Eerder dan de structuren van de economie ongelooflijk ongelijk laten zijn en gewoon het inkomen herverdelen, zou ik liever zien dat de bronnen voor het creëren van welvaart en het eigendom van basismiddelen worden verdeeld.”

Distributed by design

De bronnen voor het creëren van welvaart vooraf verdelen, is volgens de donuteconome voor het eerst in de geschiedenis makkelijker dan ooit. 

Kate: “Een definitie van kapitalisme is dat het de productiemiddelen van de arbeiders scheidt, waarbij sommige mensen het kapitaal krijgen en de anderen een loon. Zo ontstaat ongelijkheid. Dat is de erfenis van de twintigste eeuw.

Ik denk dat het potentieel van de industriële productie van de eenentwintigste eeuw ligt in het opnieuw verbinden van het vermogen om zelf de bron van welvaart te produceren en genereren.” 

“Het potentieel van de industriële productie van de eenentwintigste eeuw ligt in het opnieuw verbinden van het vermogen om zelf de bron van welvaart te produceren en genereren.”

“Als je in de vorige eeuw elektriciteit wilde opwekken, moest je een kolenmijn of een boorplatform creëren. Daarvoor moest je een enorm kapitaal bijeenbrengen en dan haalden de aandeelhouders dat er weer uit. Deze eeuw kun je een zonnepaneel op het dak van elk huis leggen. En trouwens: in meer dan vijftig landen is het nu goedkoper om dat te doen, dan om aan te sluiten op fossiele energie.

Als je in de vorige eeuw wilde bellen of een bericht versturen, moest dat via een operator of gecentraliseerd postsysteem. In deze eeuw zit dat in elke mobiele telefoon.

Dus voor de eerste keer in de geschiedenis zijn technologieën die energie en communicatie genereren ‘distributed by design’. En betaalbaar op individueel niveau en voor kleine bedrijven. Dat is ongekend.”

“Wat als in plaats van dat iedereen een universeel basisinkomen krijgt, iedereen toegang krijgt tot universele basismiddelen zoals betaalbare woningen, waardig onderwijs en goede gezondheidszorg.”

Distributieve economie

Kate: “Ik ben helemaal voor de geest van het basisinkomen: een veel meer distributieve economie. Het gevaar is dat we ons alleen richten op het herverdelen van inkomsten.

Wie is eigenaar van de woningen in deze stad? Ik geloof dat dat in Brussel grotendeels privébezit is en dan krijg je buitensporig hoge huurprijzen voor huishoudens met een laag inkomen. In Wenen zijn veel van de woningen in publieke handen. Dat is gewoon een keuze. Een ontwerpkeuze. En dan kunnen mensen hun onderdak betalen.

Dus wat als in plaats van dat iedereen een universeel basisinkomen krijgt, iedereen toegang krijgt tot universele basismiddelen zoals betaalbare woningen, waardig onderwijs en goede gezondheidszorg.”

Met andere ogen zien: veel mensen zien niet wat ze niet geloven

“Het leven is de ontmoetingsplaats tussen de objectieve externe wereld waarin we leven en de subjectieve innerlijke wereld van bewustzijn waarmee we het leven ervaren en leiden.

De kennis die de mensheid het meeste nodig heeft is die welke een volledig vervulde en constant groeiende beheersing en zelfbeheersing van zowel de binnenwereld als de buitenste domeinen van ons bestaan verschaft.”

Dat schrijft de Amerikaanse sociaal wetenschapper Garry Jacobs, medeauteur van Ervin Laszlo’s Intelligentie van de kosmos. Hij slaat er mee de nagel op de kop voor wat wij met r-evolutie willen doen: kennis delen die de mensheid het meeste nodig heeft om bewustzijn te ontwikkelen.

Het hoofdstuk dat Garry in het boek voor zijn rekening neemt, handelt over de verzoening van wetenschap en spiritualiteit. Wetenschap bestudeert het objectieve veld van de externe realiteit. Spiritualiteit bestudeert het subjectieve veld van psychologische zelf-ervaring.

Oei, het S-woord is gevallen: spiritualiteit. Laatst nog zei iemand dat we dat woord rond lezingen over ons boek nooit of te nimmer mogen gebruiken, dan haken mensen af. Spiritualiteit wordt vaak als zweverig gezien -dat vonden we zelf vroeger ook- en dan haken mensen af. Maar je kunt niet weglopen van jezelf. Waar je ook gaat, je neemt jezelf altijd mee. En je bent meer dan alleen buitenkant. Je hebt ook bewustzijn. Dus blijf gewoon rustig verder lezen 😂

Wij zijn de software

‘Tegenover de harde wetenschap staat de softe spiritualiteit. Twee werkelijke, maar afzonderlijke domeinen op zoek naar synthese’, zo schrijft Garry Jacobs.

Een synthese, zo maken we in ons boek Disrupt jezelf duidelijk die we vandaag zo hard nodig hebben: hoofd en hart, denken en voelen, doen en zijn. Zo schrijven we dat we voor de ontwikkeling van onze wereld teveel focussen op de hardware, de buitenkant: technologie, economie, wet- en regelgeving. En te weinig op de software, de binnenkant: hoe we denken, kijken en voelen.

Wij zijn de software!

Het is net daar, in hoe we denken, kijken en voelen, dat we het verschil moeten en kunnen maken om de wereld vooruit te helpen. “De wereldwijde crisis van onduurzaamheid is niet alleen een crisis van de hardware van de beschaving, het is ook een crisis van de software van de geest”, zo citeren we Sacha Kagan.

Over die crisis van de geest zegt spiritueel auteur Ronald Jan Heijn in een interview in ons boek: ““De mensheid heeft eigenlijk geen economisch, logistiek of sociaal probleem, maar een diep spiritueel probleem. Het gaat om een existentiële crisis: we weten nog steeds niet wat de werkelijke zin van het leven is. Niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.”

Kortom: waarom bestaan we?

Grensverleggend wetenschappelijk onderzoek naar de reden van ons bestaan

de-intelligentie-van-de-kosmos.jpeg

In de Intelligentie van de Kosmos bundelt Ervin Laszlo grensverleggend wetenschappelijk onderzoek naar de reden van ons bestaan. Hij geeft er een wetenschappelijk antwoord op de twee meest gestelde vragen ooit. Vroeg of laat stel jij ze ook. Misschien ben je nu hard op zoek naar het antwoord op die twee vragen:

Wie ben ik?

Waarom ben ik hier?

Kort door de bocht, wij zijn clusters van vibratie geïnformeerd door de intelligentie van de kosmos. We zijn een oneindig bewustzijn gekoppeld aan een eindig lichaam.

Waarom we hier zijn vat Laszlo in een woord samen: supercoherentie. Er zijn twee zich gelijktijdig in het universum ontvouwende evolutieprocessen: de evolutie van natuurlijke systemen en de evolutie van bewustzijn. De eerste evolutie observeren we, de tweede ervaren we.

Natuurlijke systemen evolueren naar zowel intrinsieke als extrinsieke coherentie en verwerven in de tussentijd complexiteit. De evolutie van bewustzijn is gericht op de erkenning van eenheid tussen de systemen en het bewustzijn dat samengaat met de systemen.

Door August Weismann eind negentiende eeuw verbeeld in de Tree of Life, een boom van groeiende complexiteit en van zich ontwikkelend bewustzijn.

Tree-of-life-August-Weismann.jpg

Meer en meer zijn we ervan overtuigd dat we echt het verschil kunnen maken, door hoe we in het leven staan. En dat blijkt ook zo te zijn …

Coherent bewustzijn creëert orde in de wereld

coherentie.png

Het idee dat alles met alles is verbonden en elkaar beïnvloedt is ook onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. HeartMath-wetenschappers Rollin McCraty en Annette Deyhle spreken in dat verband over een holistisch web van onderlinge verbondenheid.

In een gratis te downloaden e-boek concluderen de twee HeartMath-wetenschappers dat “ieder individu bijdraagt aan de omgeving van het globale veld waarbij de attitudes, intenties en emotionele ervaringen van elk individu meetellen.”

Dit sterkt volgens het tweetal “veel mensen die zich vaak overweldigd voelen door de huidige conflicten over de hele wereld en de negatieve voorspellingen over de toekomst. Het helpt hen zich te realiseren dat hun acties een verschil kunnen maken en dat ze, door het vergroten van hun eigen coherentie, coherentiewerkers worden en bijdragen aan de verschuiving die nu gaande is en die velen ook ervaren.

De persoonlijke voordelen van grotere emotionele zelfregulatie en eigen verantwoordelijkheid, verbeterd welbevinden en een betere gezondheid en relaties zijn krachtige motivators die de inspanningen van het individu versterken om bij te dragen aan het groter planetair welzijn. Doordat meer en meer mensen steeds meer zelfregulerend worden en groeien in bewustzijn, verhoogt hun toegenomen individuele coherentie op hun beurt de sociale coherentie, wat tot uiting komt in verhoogde coöperatie en effectieve co-creatieve initiatieven ten voordele van de maatschappij en de planeet.”

Oftewel …

Disrupt jezelf.

Omdat nú het moment is én jij degene bent waar jij op zit te wachten.

Jij hebt elke dag impact over de toekomst van ons allemaal

waarom-ik-waarom-jij-niet.png

Alleen radicaal gezond verstand kan de overwinning behalen

Een goed geïnformeerde kiezer is er twee waard lees ik in mijn krant. Daarom zijn zeven Vlaamse partijvoorzitters gevraagd welke maatregelen ze na de verkiezingen meteen zouden willen nemen en met welke partner(s) dat het best zou lukken.

Van uiterst links naar uiterst rechts staan ze netjes in kolommen naast elkaar: Peter Mertens (PVDA), Meyrem Almaci (Groen), John Crombez (sp.a), Wouter Beke (CD&V), Gwendolyn Rutten (Open VLD), Bart De Wever (NVA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

Daar staan ze met kolomlijnen als dichte grenzen van elkaar gescheiden en vertellen ze welke maatregelen ze na 26 mei meteen willen nemen om het begrotingstekort te dichten, de asielproblematiek op te lossen, klimaatverandering tegen te gaan, de verkeersproblematiek en het fileleed op te lossen, de kwaliteit van het onderwijs te counteren en de pensioenen te verzekeren.

En terwijl ik de verschillende gedachten over te nemen maatregelen van de partijvoorzitters lees, moet ik denken aan wat spiritueel auteur Ronald Jan Heijn, achterkleinzoon van Albert Heijn, zei toen ik hem interviewde over zijn boek HB Een nieuwe tijd breekt aan.

Het gesprek gaat over de verkiezing van Donald Trump en Ronald Jan zegt: “Trump vertegenwoordigt eigenlijk alle symptomen van het tijdperk dat we juist achter ons gaan laten. Het persoonlijkheidsdenken. Het denken vanuit macht, geld en afgescheidenheid, resulterend in het zaaien van verdeeldheid, competitie, eigenbelang, minachting van andersdenkenden, destructie …”

De samenleving is verdeeld en ook als mens zijn we verdeeld.

Wellicht onbewust en onbedoeld - deze kolommendiagram is er immers om te maken dat een goed geïnformeerde kiezer er twee waard is - symboliseert deze kolommendiagram in mijn krant de afgescheidenheid die ook  onze samenleving zo kenmerkt. De samenleving is verdeeld en ook als mens zijn we verdeeld.

Hoe dun ook de lijnen die de zeven partijvoorzitters van elkaar scheiden, ze zijn als muren, dikke ondoordringbare grenzen. Het doet me denken aan een artikel over de Belgische film Le Mur over de gewelddadige splitsing van ons land. Een film die jarenlang werd bewaard door de Duitse filmmaker Lutz Becker. In een interview zegt hij dit: “Als Berlijner heb ik aan den lijve ondervonden hoe destructief een muur kan zijn. Een muur is brutaal, rukt gemeenschappen en families uit elkaar en zorgt voor stagnatie en intellectuele verstikking.” (DM 18/4/2015)

Wie een lijn trekt, moet goed beseffen dat hij een scheidingslijn tussen ‘wij’ en ‘zij’ tekent.

“Scheidingsmuren als in Berlijn, Palestina of de Europese grenzen,” gaat hij verder, “bewijzen dat mensen nog altijd dieren zijn die de behoefte hebben om hun territorium af te bakenen. Wie in het zand een lijn trekt, moet goed beseffen dat hij een scheidingslijn tussen ‘wij’ en ‘zij’ tekent. Zodra die lijn er is, weet je niet goed wat er gaat gebeuren als je ze overschrijdt: word je raar bekeken, teruggestuurd, opgepakt, in elkaar geslagen of doodgeschoten? Of gebeurt er niets? Een muur verzwakt iedereen, ook diegenen die hem bouwen.”

Terwijl juist alles en iedereen met elkaar is verbonden. Alleen zijn we dat vergeten. Dat willen we niet weten. Omdat verbonden zijn ook zorgt voor afhankelijkheid en we juist op onszelf willen staan en zelf keuzes maken. Althans dat hebben ze ons doen geloven. Het is met de paplepel ingegoten, geïndoctrineerd op school, in de marketing van aandacht trekken voor spullen die we eigenlijk niet nodig hebben. En, in de politiek …

Maar zoals New Age boegbeeld Marilyn Ferguson in haar boek Aquarius Nu! heel sterk verwoordt: “Onze soort overleeft alleen als de belangengroepen die zich hebben ingegraven inzien dat ze zelf in gevaar zijn: wanneer ze beseffen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.

Deze boot is aan het zinken. Aan het zinken, niet door een storm van de natuur of de wrake Gods, maar doordat wij er gaten in maken. Wij zijn aan het verdrinken in de opwarming van de aarde. Als je langzaamaan de ingrediënten voor leefbaarheid vernietigt, maakt het niets uit je gaat bevriezen of verbranden. In beide gevallen ben je ten dode opgeschreven. We hebben onze ogen en oren al zo lang dicht dat we het bijna niet merken.”

Om het schip te redden zijn stalen zenuwen, een hart van goud en altijd  blijven vernieuwen nodig. Dat is waar radicaal, conservatief en liberaal elkaar ontmoeten.

“Als we ontwaken,” zo schrijft Ferguson, “kunnen we het schip redden. Daarvoor zijn stalen zenuwen, een hart van goud en een gewoonte om altijd te blijven vernieuwen nodig. En dat is waar de radicaal, de conservatief en de liberaal elkaar ontmoeten. Radicaal zijn betekent letterlijk tot de wortels gaan. Conserveren betekent bewaren. Liberaal zijn betekent progressief hervormen.”

“We kunnen dit tij keren maar alleen als we leren een hele soort te worden door alle onderscheidingen weg te doen en de troepen bij elkaar te roepen. We kunnen het tij keren als we ons de toekomst herinneren als een gezamenlijke onderneming.” (Ferguson, 2006, p206)

Ja, een geïnformeerde kiezer is er twee waard. Wat wil je horen en wat doe je er mee? Alleen radicaal gezond verstand kan de overwinning behalen.

Wa=da: Watermantijdperk?

Wa=da: Watermantijdperk?

“In het Watermantijdperk gaan we het bestaan van de ziel en bewustzijn ontdekken en beseffen dat we onderweg zijn in een geestelijke evolutie. Alles komt bij elkaar en wordt duidelijk, een synthese van het stoffelijke en geestelijke. Door deze weg van het hoofd naar het hart gaan we de wérkelijke liefde, vrijheid, gelijkheid en broederschap ervaren.”