“Als we veranderen hoe we denken, kijken en voelen, veranderen we de wereld”

Wij zijn Mischa Verheijden en Elke Leyman. In 2017 zijn we in een koffiebar in Gent, onze thuishaven, op het idee gekomen om een r-evolutie te starten.

Evolutie is een geleidelijke ontwikkeling of groei. Revolutie een plotselinge verandering, een algehele ommekeer van de bestaande toestand. Vandaag leven we in een tijd van evolutionaire revolutie. Stapsgewijs verandert alles radicaal.

We leven dan ook niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. Een tijdperk waarin duidelijk wordt dat alles met alles is verbonden.

Het is crisis

Nu is de hele wereld verdeeld, en ook als mens zijn we verdeeld. Terwijl juist alles en iedereen met elkaar is verbonden. Alleen zijn we dat vergeten. Dat willen we niet weten. Omdat verbonden zijn ook zorgt voor afhankelijkheid. En we willen juist op onszelf staan en zelf keuzes kunnen maken.

We zijn echter op een punt gekomen dat onze economie, de maatschappij en machtsverhoudingen gigantisch onder druk staan. Het is crisis. Economische crisis, klimaatcrisis, politieke crisis, sociale crisis, journalistieke crisis, huwelijkscrisis, maar bovenal spiegelen die crisissen een existentiële, spirituele, crisis.

Vandaag zien we dat als een ‘gevaarlijke toestand van onevenwicht’, terwijl een ‘crisis’ in de oorspronkelijke Griekse betekenis een 'moment van de waarheid’ is. Een beslissend moment met grote impact op de toekomst.

Wel, dat moment van de waarheid is aangebroken.

Omdat de duurzaamheid, het uithoudingsvermogen van al die systemen, inclusief dat van onszelf, de grenzen bereikt hebben en hier en daar zelfs al overschreden zijn.

Kijk naar het aantal mensen dat kampt met burn-out (in 10 jaar tijd is het aantal langdurig zieken met bijna 70% toegenomen) en depressie (1.202.040 Belgen slikten in 2016 antidepressiva) en het aantal zelfmoorden (Er waren in 2016 in Vlaanderen naar schatting 10.360 pogingen tot zelfdoding, gemiddeld 28 per dag).

Alles zegt dat we dat (eigenlijk) niet meer (moeten) willen.
En toch gaan we door.

Met andere ogen zien

Het hier en nu is met een bedoeling tot stand gekomen, het wil ons iets vertellen. De vraag is: wat wil je horen en wat doe je ermee?

Alles verloopt in cycli, waarbij afwisselend yin en yang het zwaarst doorweegt. Nu zitten we bijna in de hoogste graad van verstoring. Heel yang: mannelijke energie, buitenwereld en denken. Er is nood aan (evolutie), maar geen doorslag (revolutie) naar yin: vrouwelijke energie, binnenwereld, voelen.

r-evolutie is een platform van waaruit bewustzijn zich voortdurend kan ontwikkelen en gelooft dat de enige mogelijkheid om de wereld beter te maken is door te streven naar heelheid:

  • Groot én klein.

  • Donker én licht.

  • Hoofd én hart.

  • Denken én voelen.

  • Doen én zijn.

  • Buitenwereld én binnenwereld.

  • Mannelijk én vrouwelijk.

  • Jij én ik.

Die heelheid kunnen we alleen ervaren als we bereid zijn te voelen. Omdat in de huidige tijd de focus op onze ratio ligt, hebben we niet meer geleerd hoe we kunnen voelen. Door in het verleden gekwetst te zijn, willen we niet meer voelen. Door de snelheid van de dag, hebben we geen tijd meer om te voelen.

Klinkt voelen je wat soft in de oren?

Dat is het ook.

Voor de ontwikkeling van onze wereld focussen we teveel op de hardware, technologie, economie, wet- en regelgeving en te weinig op de software: hoe we denken, kijken en voelen.

Wijzelf zijn de software.

En als we onze in crisis verkerende systemen echt willen laten evolueren, moeten we eerst onze rol in de systemen gaan zien en onszelf ontwikkelen.

Wij dromen van een samenleving waarin iedereen met liefde en respect voor en met elkaar en de aarde leeft. Al het levende is waardevol en dus nodig.

Disrupt jezelf

Als we veranderen hoe we denken, kijken en voelen, veranderen we de wereld.

Het is een shift.
Met andere ogen gaan zien.

Door te ordenen (zien) en kunnen plaatsen (begrijpen) wat er gaande is inzichten geven om mee de wereld te veranderen (mee-maken).

Het is een ontdekkingstocht over wat de spiegels van het leven ons voorhouden. Een zoektocht naar hoe het leven werkt. Naar antwoorden op vragen die we ons allemaal stellen: wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? En waar doe ik het allemaal voor?

r-evolutie laat je erbij stilstaan en met andere ogen zien. r-evolutie gaat over zelfinzicht. Over jezelf leren begrijpen. Over eerlijk kijken naar jezelf. Een bewustzijnsrevolutie.

Disrupt jezelf.
Omdat nú het moment is én jij degene bent waar jij op zit te wachten.

 

Elke & Mischa