Ontbrekende top van piramide van Maslow kan ons allemaal redden

Bij zijn overlijden in 1970 was psycholoog Abraham Maslow nog niet helemaal rond met zijn beroemde hiërarchie van menselijke behoeftes. De piramide zoals we hem -neem ik aan- allemaal kennen, is de piramide die hij in 1943 in Psychological Review presenteerde.

Maslow behoeftenpiramide 1.png

Maar in de laatste jaren van zijn leven werkte Maslow nog aan zijn ideeën voor de ontbrekende top van zijn piramide: zelftranscendentie, het bovenzintuigelijk bewustzijn. Hij zag meditatie, mindfulness en flow als een manier om als individu het ruimer perspectief te zien dat komt met zelftranscendentie.

Maslow behoeftenpiramide 2.png

Nichol Bradford, CEO en oprichter van Willow Group, sprak tijdens haar zomerverblijf op Singularity University met experts en visionairs en het overtuigde haar dat de meest serieuze problemen van de mensheid niet technisch van aard zijn. Nee, ze zijn menselijk.

Hoewel in de stellige overtuiging van Singularity University technologie een mogelijke uitweg is voor de grote uitdagingen waar we vandaag als mensheid voor staan, kan dat volgens Bradford niet zonder onszelf te overstijgen en verder dan ons eigen individuele welzijn naar de noden van ons allemaal te kijken, zo vertelt ze in onderstaande video voor Big Think.

 

Maslow voelde dat we gedachten over onszelf als eilanden moesten overstijgen. We moeten onszelf zien als een deel van een groter universum om de gemeenschappelijke prioriteiten te ontwikkelen die ervoor kunnen zorgen dat de mensheid kan overleven.

Hetzelfde geldt ook voor bedrijven. Zoals in een eerder artikel beschreven hebben bedrijven ook behoeften en verschillen in zoverre van mensen dat ze geen inherent bestaansrecht hebben. Ze zijn er alleen om menselijke behoeften te dienen.

Gezien de belangrijkheid van die collectieve intelligentie en collectief bewustzijn suggereert Maslows werk dat bijvoorbeeld meditatie, dat door een app als Headspace nu populair wordt gemaakt als een methode om je geest te optimaliseren, juist van levensbelang is als we hopen als mensheid voort te blijven leven. Remember collapsologie.

Groepsbewustzijn is ook wat centraal staat in het Watermantijdperk vertelde Ronald Jan Heijn (centraal in nieuwsbrief #3): “Dat wij in die 2000 jaar individuele mensen zijn geworden, gaat zijn bekroning krijgen in dit Nieuwe Tijdperk. We zijn een afzonderlijke ziel, maar we zijn ook één ziel. Het besef dat we op zielsniveau één zijn, zal de wereld veranderen.”

En tegenover de overtuiging van Silicon Valley en Singularity University dat ze met technologie de grote wereldproblemen gaan oplossen, stelt de bij r-evolutie betrokken innovatie-onderzoeker en denker Mixel Kiemen: “Concepten als digitalisering, virtuele wereld en artificiële ontwikkeling worden als modern beschouwd. Maar dat zijn ze niet. Om de huidige radicale uitdaging te begrijpen, is het nodig in te zien dat dat fundamentele wetmatigheden zijn die de evolutie van ons sociaal weefsel hebben bepaald. En de rijkheid van dat sociaal weefsel bepaalt deels onze intelligentie."

Mixel, die ook nauw bij r-evolutie is betrokken: “Vandaag de dag zie je dat we zo’n intelligent rijk sociaal weefsel aan het krijgen zijn, dat de grenzen van onze eigen cognitieve capaciteiten zijn bereikt. Heel wat van de problemen die op ons afkomen, kunnen wij als individu niet meer aan. Dat wil zeggen dat je naar collectieve intelligentie moet gaan.”

Dat maakt dat Maslows ontbrekende top, zelftranscendentie, met recht ons allen kan redden.

Collectieve intelligentie en collectief bewustzijn gaan zeker nog terugkeren in volgende artikels en nieuwsbrieven.