Hoe wij ons nu als mensheid gedragen, is al honderden jaren geleden voorspeld

Een existentiële crisis, zo noemt oud-hockeyinternational en spiritueel auteur Ronald Jan Heijn het: we weten nog steeds niet wat de werkelijke zin van het leven is. Die onwetendheid over wie we zijn, is tekenend voor deze tijd. Maar de grote ommekeer staat te gebeuren, beschrijft hij helder en overzichtelijk in zijn boek HB, een nieuwe tijd breekt aan. Een boek over de geschiedenis van ons denken en over een nieuwe, ruimere manier van denken die er in de kiem al is. “We zitten niet zozeer in een evolutie à la Darwin, we zitten eerst en vooral in een geestelijke evolutie”

 

Er is iets opmerkelijks aan de gang. Het beweegt zich met bijna duizelingwekkende snelheid, maar heeft geen naam en is moeilijk te beschrijven”, schreef Marilyn Ferguson in 1976 in een redactioneel hoofdartikel van het Brain/Mind Bulletin. Vier jaar later, in 1980, geeft ze de beweging een naam: de aquarius samenzwering.

Samenzwering. Aanvankelijk gebruikte ze die term niet graag, vertelt ze in de introductie van haar boek, omdat het woord negatieve associaties oproept. Maar conspireren, de Engelse titel van Fergusons boek is The Aquarian Conspiracy, betekent letterlijk ‘samen ademen’: het is een innige verbintenis.

Om het positieve te benadrukken, koos ze het woord aquarius. Daarover zegt ze: ‘Hoewel ik niet deskundig ben op het gebied van de astrologie, werd ik aangetrokken tot de symbolische kracht van de alles doordringende droom in onze populaire cultuur: dat we via een donker, gewelddadig tijdperk, dat van de vissen, een millennium van liefde en licht binnentreden. Het tijdperk van de ware vrijmaking van de geest.

In de woorden van de populaire song ‘Aquarius’ van de Amerikaanse popgroep 5th Dimension uit de musical Hair: 'When the moon is in the Seventh House, and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius …’  

 
Nieuwe opvattingen, visies en denkbeelden

De geboorte van een nieuw tijdperk: dat zijn zweverige hippie-idealen van de flowerpower. Geenszins. Het is een wereldbeeld gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen van de wetenschap en inzichten stammend uit het vroegste denken der mensheid, onderbouwd Ferguson. De aquarius samenzwering is een krachtig netwerk zonder specifieke leiders dat ijvert voor radicale verandering in de wereld.

De samenzweerders zijn onderwijzers en kantoorbedienden, beroemde wetenschappers, overheidsfunctionarissen en wetgevers, artiesten en miljonairs, taxichauffeurs en beroemdheden, toonaangevende figuren op het gebied van geneeskunde, onderwijs, recht en psychologie.

Ferguson analyseert en beschrijft in detail de snelle en radicale veranderingen die zij opwekken. Nieuwe opvattingen, visies en denkbeelden die voor een paradigmaverandering zorgen op tal van gebieden: economie, onderwijs, politiek, geneeskunde, godsdienst en gezinsleven.

de-aquarius-samenzwering-marilyn-ferguson.jpg

Kortom, De aquarius samenzwering is een revolutionair boek dat zijn tijd vooruit was. Of met de tijd mee, het is maar hoe je het bekijkt. Als je het nu leest, denk je dat het over vandaag gaat. Maar het boek kwam uit in 1980 en heeft als ondertitel ‘Persoonlijke en sociale transformatie in de tachtiger jaren’. In die transformatie spelen stress en crises als voedingsbodem een belangrijke rol. Niet alleen de crises op sociaal of economisch gebied, maar ook een crisis in ons bewustzijn.

Meer en meer mensen ondergaan momenteel een persoonlijke bewustzijnsverandering. Die ontwikkeling van het menselijk bewustzijn heeft grote gevolgen: ze kan leiden tot een allesomvattende sociale ineenstorting of een doorbraak betekenen naar een volgende fase in de evolutie van de mens.

Sociaal Planbureau: ‘Dit is echt wel serieus’

Iemand die dat ook zag, is oud-hockeyinternational en spiritueel schrijver Ronald Jan Heijn, achterkleinzoon van Albert Heijn, grondlegger van de gelijknamige supermarktketen. In 1991 kocht hij het zwaar verwaarloosde Mercuriuspand aan de Prins Hendrikkade tegenover het Centraal Station in Amsterdam en opent er in 1993 het spiritueel centrum Oibibio.

Ik was toen 22, Ronald Jan 33. Wat hij met Oibibio wilde doen, vond ik lachwekkend. ‘Hij ziet ze vliegen’, was een veelgehoorde reactie. Ondertussen kijk ik heel anders naar spiritualiteit en ik wil van Ronald Jan weten hoe die spirituele ontwikkeling bij hem is gegaan.

Ronald Jan: “Ik ben altijd met spiritualiteit bezig geweest. Op de middelbare school met de Griekse en Romeinse filosofieën. Na mijn schooltijd kwam ik ook met oosterse filosofen in aanraking en ging ik naar spirituele lezingen, workshops en cursussen.

Het Sociaal Planbureau becijferde dat er drie miljoen mensen met spiritualiteit, de zin van het leven, bezig waren. Over die zogenaamde zweverigheid zei het Planbureau: ‘Dit is echt wel serieus’.

 

Als topsporter, ik hockeyde in het Nederlands elftal, kwam ik mijn lichamelijke grenzen tegen. Ik merkte hoe belangrijk ontspanning was, maar ook hoe de geest inwerkt op het lichaam. In een interview pleitte ik dat mentale begeleiding misschien wel veel belangrijker is, maar dat was vloeken in de kerk. We hebben het dan over begin jaren tachtig.

Mensen denken vaak dat ik me met spiritualiteit ben gaan bezighouden door de schok van de ontvoering van en moord op mijn vader. Dat is absoluut niet zo, het bevestigde me eerder in mijn spirituele zienswijze. Na zijn overlijden werkte ik nog een tijdje bij een adviesbureau, maar was ik al bezig met het idee iets voor mezelf te gaan doen. Dat werd Oibibio. Het was doodserieus, maar wel op een gebied waarvan mensen, zoals jij ook zegt, dachten: waar gaat het over?

“Ja en nee,” zegt hij als ik hem vraag of Oibibio zijn tijd dan vooruit was, “Het Sociaal Planbureau becijferde in een rapport dat er drie miljoen mensen met spiritualiteit, de zin van het leven, bezig waren. Dat toen al 1 op de 3 mensen naar een alternatief arts ging. Over die zogenaamde zweverigheid zei het Planbureau: ‘dit is echt wel serieus’.

De missie van Oibibio was om spiritualiteit voor een heel breed publiek toegankelijk te maken. Om juist die zweverigheid eraf te halen. Je gaat binnen via een voordeur die heel aards is en stapt dan een leuk Grand Café binnen. We hadden de lekkerste cappuccino van Amsterdam. Ook de theetuin, een stilteplek in de binnenstad, en het vegetarisch restaurant waren een groot succes. Dus gewoon gezellig en dan komt van het een het ander: een lezing, cursus of naar een alternatieve therapeut.”

Door uitbreidingsplannen komt Oibibio na enkele succesvolle jaren in financiële problemen. Toen investeerders het, onder andere door de opkomst van het internet waar snel geld viel te verdienen, lieten afweten, kon het rendabele Oibibio Amsterdam de uitbreidingen in andere steden niet meer dragen. Na het faillissement in januari 2000 stonden van de ene op de andere dag alle medewerkers op straat. Over de neergang van Oibibio schrijft Ronald Jan in zijn boek: “Velen dachten dat het Oibibio-avontuur voor mij een of andere spirituele trip was. Integendeel, het was eerder ’door de modder ploeteren’. Ik heb in die periode vele desillusies mogen ervaren en dat was leerzaam.”

Existentiële crisis

Ook leerzaam waren de lezingen die hij als spiritueel ondernemer mocht geven voor andere bedrijfsleiders. Omdat Oibibio een middelgroot bedrijf was geworden, wilden mensen, weten hoe hij zijn bedrijf leidde.

Ronald Jan: “Ik gaf dan mijn visie. Aan visie heeft het mij nooit ontbroken. Niet vanuit het hoofd, maar visie vanuit het hart. Eén van de dingen die ik tijdens lezingen vroeg, was: ‘weten jullie wat de zin van het leven is?’ Dat wisten ze natuurlijk niet.
‘Wat ben je nu dan aan het doen?’, vroeg ik dan. Draagt dat bij aan de zin van het leven? De grote vraag is: waar doen we het nou eigenlijk allemaal voor?

De mensheid heeft eigenlijk geen economisch, logistiek of sociaal probleem, maar een diep spiritueel probleem. Het gaat om een existentiële crisis: we weten nog steeds niet wat de werkelijke zin van het leven is. Niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.

 

Dat die onwetendheid over wie we zijn, tekenend is voor deze tijd illustreert de auteur in HB, een nieuwe tijd breekt aan met hoe ontluisterend we zijn omgegaan met de economische en politieke crisis van 2008. Men probeerde ze in eerste instantie te ontkennen en in tweede instantie te verklaren uit de voorafgaande jaren.

Dat is, zo stelt Ronald Jan, een treffende samenvatting van de manier van denken die we achter ons gaan laten: zeer overtuigd van onze materiële welvaart en ontwikkeling, maar onwetend over wie we zijn, in welke geestelijke evolutie we zitten en waar we naartoe gaan.

Ronald Jan: “De mensheid heeft eigenlijk geen economisch, logistiek of sociaal probleem, maar een diep spiritueel probleem. Het gaat om een existentiële crisis: we weten nog steeds niet wat de werkelijke zin van het leven is. Niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Dat is begrijpelijk, omdat we veel te klein denken. In wezen zijn we nog steeds die platteaardedenkers. We moeten aan onze persoonlijkheid voorbij en onze ziel laten spreken.”

Boodschapper van de Nieuwe Tijd

HB-een-nieuwe-tijd-breekt-aan-ronald-jan-heijn.jpg

Oibibio is niet meer, maar Ronald Jan Heijn is meer dan ooit een boodschapper van de Nieuwe Tijd. We zitten samen in The Cobbler, de lounge van Hotel The Post in het oude postgebouw aan de Korenmarkt in Gent. Een gebouw dat net zo een metamorfose heeft ondergaan als het verwaarloosde pand waar Oibibio zich destijds vestigde.

We hebben er afgesproken om te praten over zijn boek HB Een nieuwe tijd breekt aan. Een hoopvol boek. Een boek over  de geschiedenis van het denken van de mensheid en een nieuwe, ruimere manier van denken die er in de kiem al is. Een boek dat uitlegt waar de oorzaak ligt voor ons succes én voor ons falen tot nu toe.

Op de eerste bladzijde van zijn boek refereert de spiritueel auteur direct aan De aquarius samenzwering, waarover hij schrijft dat het door vele vooraanstaande wetenschappers, filosofen en visionairs werd omarmd en voor een groter publiek een soort cultboek werd.

Marilyn Ferguson kwam erachter dat de huidige paradigmaverschuiving al heel lang geleden was voorspeld: de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Ze ontdekte dat alle veranderingen die zij en andere visionairs waarnamen, volledig te verklaren waren uit de kenmerken die deze nieuwe tijd met zich meebrengt.

 

Ronald Jan: “Ferguson beschreef een tendens die over de hele wereld en in veel vakgebieden merkbaar en voelbaar was. Een tendens die ontegenzeggelijk anders was dan de decennia daarvoor. Sterker nog, dan in de eeuwen daarvoor. Zo kwam zij erachter dat de huidige paradigmaverschuiving al heel lang geleden was voorspeld: de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk.

Zij ontdekte dat alle veranderingen die zij en andere visionairs waarnamen, volledig te verklaren waren uit de kenmerken die deze nieuwe tijd met zich meebrengt. Zij wees op het groeiend besef van ecologische waarden, toenemende interesse voor spiritualiteit en holistische geneeswijzen, een sterk mondiaal besef en een groeiende betrokkenheid bij de derde wereld en bij de vredesproblematiek. Allemaal zaken die ons dertig jaar later zeer bekend voorkomen omdat ze inderdaad zijn komen bovendrijven.”

Watermantijdperk is een gegeven

Zowel astronomisch als astrologisch is het Watermantijdperk een gegeven. De aarde draait in twaalf maanden rond de zon. Elke maand begint een ander sterrenbeeld van de dierenriem. In omgekeerde richting doorloopt de zon in 25.920 jaar, een sterrenjaar, de twaalf dierenriemtekens.

Elke sterrenmaand noemen we een tijdperk en duurt ongeveer 2160 jaar. Nu zitten we in de overgangsperiode van het Vissentijdperk, dat omstreeks onze jaartelling is begonnen, naar het Watermantijdperk. Wat de overgang naar het Watermantijdperk extra bijzonder maakt, is dat het ook de afsluiting van een sterrenjaar, de hele cyclus van 25.920 jaar, is.

 

vissen-pisces-vissentijdperk.png

Vissentijdperk

Het symbool van Vissen (Pisces) toont twee vissen die door een band worden samengehouden. Het verbeeldt de samensmelting van de ziel en de persoonlijkheid. Het doel is een volmaakt geworden individuele ziel.

Ronald Jan: “Hoewel de ziel steeds meer naar voren komt, heeft in het Vissentijdperk vooral de persoonlijkheid zich ontwikkeld. We zijn van een kuddedier een individu geworden. Kenmerkend voor onze persoonlijkheid, ons ego, is een fysieke manier van kijken en een beperkte manier van denken. Ons ego denkt in eigenbelang, vindt status en geld belangrijk en heeft nooit genoeg. Het kan ook niet tegen zijn verlies en is tot alles in staat uit lijfsbehoud.

Dat heeft de mensheid veel welvaart gebracht, maar hierdoor zijn we ook steeds meer in afgescheidenheid gaan denken: ik en de ander. Wedijver en commercialisering zie je overal om je heen. Dat heeft de aarde ontzield en aan de rand van de afgrond gebracht. Maar die ontwikkeling van onze persoonlijkheid, ons ego is essentieel om uiteindelijk in het Watermantijdperk groepsbewustzijn te vormen.”

 

Watermantijdperk

Het symbool van Waterman (Aquarius) is een man die een kruik met water draagt en deze leeggiet. Als vanouds wordt dit symbool gebruikt voor het levende water, de nieuwe energie. Dit levende water bevordert een proces van verandering en vernieuwing. Het maakt zichtbaar wat voorheen verborgen was.

Ronald Jan: “In het Watermantijdperk gaan we het bestaan van de ziel en bewustzijn ontdekken en beseffen dat we onderweg zijn in een geestelijke evolutie. Alles komt bij elkaar en wordt duidelijk, een synthese van het stoffelijke en geestelijke. Door deze weg van het hoofd naar het hart gaan we de wérkelijke liefde, vrijheid, gelijkheid en broederschap ervaren.

Het gaat om groepsbewustzijn: eenheid door verscheidenheid, algemeen belang, broeder- en zusterschap en samendelen, samenwerking, duurzaamheid, juiste verhoudingen, gezamenlijkheid, authenticiteit, zingeving. De zin van het leven wordt duidelijk en we gaan eindelijk leven naar ons evolutionair doel. We gaan een veel ruimere werkelijkheid ervaren: alles is energie, alles is verbonden met elkaar. We zijn allen één, ook met de natuur en andere planeten.”

De overgangsperiode waarin we nu leven

Aan het einde van elk tijdperk storten de oude machtsbolwerken in. Het oude systeem is een holle structuur geworden, het bestaat nog wel (vorm), maar heeft geen draagvlak (energie) meer. In de tussentijd werpt het nieuwe, aanstormende tijdperk zijn energieën al vooruit.

Om het nieuwe denken écht in te laten dalen, moet het opboksen tegen oude denkwijzen. De bewakers van de gevestigde inzichten, waarden en normen tegenover de verkenners en voorstanders van een volledig nieuwe aanpak. Net als bij eerdere tijdperkovergangen is de wereld op drift, is de huidige leiding stuurloos en toont geen nieuwe visie.

Ronald Jan: “Dat is precies het kenmerk van de overgangstijd waarin we de laatste decennia leven: met de economische en politieke crises, de aanslagen, de vluchtelingen en de klimaatcrisis merken we aan den lijve dat een overgangsperiode zeer hectisch kan verlopen.

Net als bij eerdere tijdperkovergangen is de wereld op drift, is de huidige leiding stuurloos en toont geen nieuwe visie. Daarom was het een schok dat Trump president van de Verenigde Staten werd. Hij vertegenwoordigt al die symptomen van het Vissentijdperk, Toch is hij misschien de juiste man, op de juiste plek, op het juiste moment, omdat dat voor een enorme bewustwording zorgt.

 

De nieuwe Waterman-energie is neutraal en stimuleert, even simpel gesteld, zowel de ‘goede’ als ‘slechte’ mensen. In de huidige overgangstijd zie je beide en dat is ook zo voorspeld. We worden allemaal gevoeliger en dat kan ook overgevoeligheid en zelfs irritatie zijn. Net zoals de mensen van goede wil, zijn er dus mensen die enorm kwaad en geïrriteerd zijn. Zo worden ook terroristen gestimuleerd om tot actie over te gaan.

In deze overgangsfase was het een schok dat Trump president van de Verenigde Staten werd. Trump vertegenwoordigt eigenlijk al die symptomen van het Vissentijdperk, die we juist achter ons gaan laten. Het persoonlijkheidsdenken. Het denken vanuit macht, geld en afgescheidenheid, resulterend in het zaaien van verdeeldheid, competitie, eigenbelang, minachting van andersdenkenden, destructie ...  Toch is hij misschien de juiste man, op de juiste plek, op het juiste moment, omdat dat voor een enorme bewustwording zorgt in de omgeving: door hem wordt men gedwongen keuzes te maken.

patrick-brinksma-360503.jpg

Foto door Patrick Brinksma via Unsplash

Als Trump zegt: ‘America first’ dan klinkt dat vals in je oren, maar Mark Rutte zegt het eigenlijk ook. Dat enorme, vanuit je eigen landsbelang denken, is typerend voor het Vissentijdperk, waarin vanuit het persoonlijkheidsdenken het eigenbelang is doorgeschoten. Deze overgangsfase is een noodzakelijke fase, maar uiteindelijk gaan we doorkrijgen dat er maar één ding is: het algemeen belang.

De weg naar het hart

Ronald Jan: "De energie van het Vissentijdperk is dus nog steeds aanwezig, maar de energie van het Watermantijdperk wordt aanmerkelijker sterker. De grote ommekeer, the power to the people uit de jaren ’60, gaat gebeuren. We worden daarbij geholpen door de kosmische Waterman-energieën. Er zullen mensen zijn die dat onzin vinden, maar hoe wij ons nu als mensheid gedragen, is al honderden jaren geleden voorspeld. Dat is de komst van het Watermantijdperk.

Dat wij in die 2000 jaar individuele mensen zijn geworden, gaat zijn bekroning krijgen in dit Nieuwe Tijdperk. We zijn een afzonderlijke ziel, maar we zijn ook één ziel. Het besef dat we op zielsniveau één zijn, zal de wereld veranderen.”

Dat we dat niet beseffen, is omdat wij mensen eigenlijk nog steeds  ‘slapen’. We zijn onwetend, schrijft hij. Hoe wil je mensen wakker schudden en wetend maken, hen overtuigen van de overgang naar dit nieuwe tijdperk, vraag ik hem.

Ronald Jan: “Nu komen we bij jouw denkfout. Nee, het is eigenlijk een vraag, geen stelling: is het niet zo dat jij denkt dat als je met genoeg goede argumenten komt ze wel om gaan? Dat zal nooit gebeuren. UFO-onderzoeker Stanton Friedman zei het al: “Don’t bother me with the facts, my mind is made up”. Al kom je met nog zoveel feiten: my mind is made up.

De weg van het hart weet het antwoord. Kun je dat intuïtief voelen? Ja, tuurlijk kun je het voelen. Maar wil je het ook voelen? Er zijn allerlei dingen die jou tegenhouden om die weg te maken.

 

Het denken vanuit het hoofd heeft ons veel gebracht, maar helaas geen moraal en empathie. Alleen de weg van het hart weet het antwoord en het is de weg naar het hart, die we nu met zijn allen maken. Kun je dat intuïtief voelen? Ja, tuurlijk kun je het voelen. Maar wil je het ook voelen? Er zijn allerlei dingen die jou tegenhouden om die weg te maken.

Maar de sluier van ons hart wordt dunner, dus we kunnen steeds beter voelen hoe we er werkelijk over denken. Dat is al aan de hand en zorgt ervoor dat het heel snel kan gaan. Dat iedereen wordt aangestoken: wij worden allemaal ‘besmet’ met die enorme energieën die ons stimuleren om gevoeliger te worden en af te dalen naar ons hart om er een betere wereld van te maken.

Dat moet gebeuren, want we hebben niet meer de tijd om mensen te overtuigen. Anders is de aarde reddeloos verloren. Het kan niet anders dan dat het heel snel gaat gebeuren, omdat het nu in de sterren staat dat die omslag komt.”

Talisman

De stelligheid waarmee hij dat verkondigt, wordt hem wel eens verweten, zegt Ronald Jan: “Wat sommige mensen irriteert, is dat ik er zo zeker over ben. Waarom zeg je niet: ‘zou het niet kunnen zijn dat?’ vragen ze me dan. Het is hetzelfde als met zwanger zijn, dat ben je of dat ben je niet. Je kunt niet half zwanger zijn. Flauw antwoord misschien, maar dat is wel de essentie.

Ik kan alleen maar schrijven vanuit die overtuiging. Het is mijn levenstaak om hier ruchtbaarheid aan te geven. Om als het straks gaat gebeuren tekst en uitleg te geven van wat de Nieuwe Tijd inhoudt. Daarvoor ben ik hier. Hoe dat moet, is elke dag een zoektocht. Voor iedereen, ook voor mij, is er altijd sprake van voortschrijdend inzicht. Er is dus altijd sprake van steeds meer wetendheid. Daarom heb ik al die dingen meegemaakt: de topsportervaring, de ontvoering en dood van mijn vader, de opkomst en neerval van Oibibio ...

Het is mijn levenstaak om hier ruchtbaarheid aan te geven. Hoe dat moet, is elke dag een zoektocht. Voor iedereen, ook voor mij, is er altijd sprake van voortschrijdend inzicht. Er is dus altijd sprake van steeds meer wetendheid.

 

Ik heb het boek geschreven vanuit de wetenschap dat die grote ommekeer eraan komt. Wat ik schrijf, dring ik niet op, het is ter overweging aan de lezer. Aan hun reacties merk ik dat er een enorme energie in het boek zit. Een soort talisman. Maar ik zeg dat heel bescheiden, want ik sta op de schouders van reuzen.

Ik vertel niks nieuws, ik zet alleen op een rijtje wat al eerder is verteld. Er zijn mensen voor wie het hun boekenkast samenvat, anderen zijn blij met het heldere overzicht. Voor het grote publiek komt de vraag naar het boek pas als die grote ommekeer er is en ze zich afvragen wat er aan de hand is.”

Alles bepalend

Ronald Jan: “De omslag die nu staat te gebeuren, is allesbepalend. De andere manier van denken die aan de deur klopt, en al bij mensen bezig is, zal de wereld op een hele andere manier gaan vormen. Mensen als Jan Rotmans, Rogier De Langhe, Peter Hinssen die jij geïnterviewd hebt, hebben allemaal gelijk voor wat zij vanuit hun vakgebied zeggen over wat er staat te gebeuren.

greg-rakozy-38802.jpg

Foto door Greg Rakozy via Unspalsh

Waar ik het over heb, is de reden waarom dat gebeurt. We zitten niet zozeer in een evolutie à la Darwin, we zitten eerst en vooral in een geestelijke evolutie. En als je weet dat dat zo is, dan leven we hier om lessen te leren, om steeds bewuster te worden, om onwetendheid om te zetten in inzicht. Met die reis zijn we met zijn allen bezig.

 

Hoe belangrijk is economie dan? Economie wordt dan een onderdeel van een veel groter iets: het algemeen belang. Als je kijkt naar de economie, is mijn teleurstelling dat veel wetenschappers en economen spiritueel zwak onderlegd zijn. Onwetend over de zin van het leven en daarmee onwetend over de positie van het kwaad in het leven en in de psyche van de mens.

Als je kijkt naar de economie, is mijn teleurstelling dat veel wetenschappers en economen spiritueel zwak onderlegd zijn. Het marktdenken is het denken van het ego en die denkt in ik en de ander. Dat veroorzaakt de verdeeldheid in de wereld: het is goed voor een enkeling, en het is heel slecht voor heel veel mensen.

Het geloof in het marktdenken, het kapitalisme, is een religie geworden en die is heel makkelijk onderuit te halen. Wie kan dat als geen ander? De esoterie. Het marktdenken is het denken van het ego en die denkt in ik en de ander. In afgescheidenheid. Dat veroorzaakt de verdeeldheid in de wereld. Dat zorgt voor wedijver, competitie en commercialisering. En dat brengt de wereld tot de rand van de afgrond.

De homo economicus, de rationele overweger heeft nooit bestaan, maar daarrond is wel een hele theorie gebouwd. Het kwaad zit in die verdeeldheid zaaien: het is goed voor een enkeling, en het is heel slecht voor heel veel mensen. Het besef dat we allen één zijn, zal er voor zorgen dat we dat verschil zo duidelijk gaan zien en zal de economie dus fundamenteel veranderen.”

Jij bent de maatschappij

Veranderen is moeilijk, erkent de auteur in zijn boek, wij zijn nu eenmaal allemaal opgegroeid in het oude paradigma.

Ronald Jan: “Je kan alleen over een maatschappelijke transformatie praten als de mensen zelf transformeren, zegt Jan Rotmans terecht. Dat zei Krishnamurti (uit India afkomstig spiritueel leraar die leefde van 1895 tot 1986 -MV)  al: ‘What you are the world is. And without your transformation there can be no transformation of the world’.

Als je zelf een transformatie hebt doorgemaakt, komt ook het besef dat er eigenlijk maar één weg is en dat is de weg naar binnen; de weg van persoonlijkheid naar ziel. Als je dat voelt, inziet en begrijpt, valt ook de irritatie en weerstand over die ruimere werkelijkheid weg. Dan weet je wat het is.

Ik heb lezingen gegeven voor heel succesvolle ondernemers die dachten: het is onzin, maar hij weet het leuk te brengen. Die raak je niet, er komt nul binnen. Maar ik heb ook meegemaakt dat zo iemand bijvoorbeeld een kind heeft verloren. Als ik dan over mijn vader begin, het rouwproces en hoe je naar de dood kan kijken, dan heb ik zijn aandacht. Omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Als die haakjes er niet zijn, glijdt het gewoon langs mensen heen, hoe waar je verhaal misschien ook is.

Als je zelf een transformatie hebt doorgemaakt, komt ook het besef dat er eigenlijk maar één weg is en dat is de weg naar binnen; de weg van persoonlijkheid naar ziel. Als ik dan over mijn vader begin, het rouwproces en hoe je naar de dood kan kijken, dan heb ik zijn aandacht. Omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Als die haakjes er niet zijn, glijdt het gewoon langs mensen heen, hoe waar je verhaal misschien ook is.

 

De niet zichtbare wereld is vele malen groter dan de zichtbare. Veel onzichtbaars zal duidelijk worden, het is die kijk op de wereld. Dat is niet zweverig, dat is een realiteit die in de toekomst onder andere door de kwantumfysica aangetoond zal worden. Je fysieke lichaam is je minst interessante lichaam: elke ziekte heeft op een of andere manier een dieperliggende oorzaak in ons mentale, energetische of astrale lichaam.

Dat is voor sommige mensen onverteerbaar om te horen, omdat ze meteen denken dat zij schuldig zijn. Dat is niet zo. We zijn allemaal onderweg en hebben onze lessen te leren. Ondertussen weten we al dat emoties invloed hebben op ons lichaam. En dat emoties beïnvloed worden door ons denken. Dat is dan ook de reden dat de weg naar binnen zo essentieel is voor ons als individu, en dus ook als samenleving.

Als we beseffen dat we bewustzijn zijn en dat er een ziel is, dan besef je ogenblikkelijk waar dat kwaad en de donkere stukken vandaan komen. En hoe we daar mee om moeten gaan. Alles zal veranderen. Alles komt op zijn kop te staan. De economie, het bedrijfsleven met zijn winstmaximalisatie …”

Eerlijk zijn naar jezelf

Ronald Jan: “Maar je hoeft natuurlijk geen esotericus, journalist, therapeut of whatever te zijn om bij te dragen aan een goede wereld, aan een mooie wereld. Dat vind ik ook zo’n mooie en geruststellende gedachte: iedereen is nodig. Iedereen is heel hard nodig.

Ga bij jezelf na wat je kan doen, kan bijdragen. Intentie wordt ongelooflijk belangrijk in het Watermantijdperk. Met welke intentie doe je iets? Doe je jouw ding vanuit je hart? Ben je bakker dan zit jouw energie ook in het brood dat je bakt.

: het is goed voor een enkeling, en het is heel slecht voor heel veel mensen. Je vroeg daarstraks wat spiritualiteit is. Heel eerlijk zijn naar  jezelf, dat is het eigenlijk.

 

In het Vissentijdperk kon je een fabriek starten met volledig verkeerde intenties en niemand die het merkte. Dat is onmogelijk nu. Alles komt boven water. Kijk naar alle schandalen in de wereld. Het kwaad kan zich niet meer vermommen. Zodra je iets doet wat het daglicht niet kan verdragen, is het ogenblikkelijk in het openbaar.

Dus als iedereen zijn bijdrage levert: jij bent de maatschappij, wat doe jij voor een betere wereld? Voor een betere maatschappij. En dan heel eerlijk zijn tegenover jezelf. Je vroeg daarstraks wat spiritualiteit is. Heel eerlijk zijn naar  jezelf, dat is het eigenlijk.”

 

- - -
HB, een nieuwe tijd breekt aan van Ronald Jan Heijn is in eigen beheer uitgegeven. Meer informatie over het boek op  www.hbhetboek.nl en over de overgangsfase naar het Watermantijdperk op www.helloaquarius.org.

Tekstballon donatie_ingevuld.jpg