We komen in een maatschappij waar je je moet afvragen: welk nut heb ik?

We leven in een transitieperiode, waarin digitaal een cruciale rol speelt. Deze tijd vraagt een radicaal andere manier van denken, organiseren en sturen. De Belg Peter Hinssen heeft de vinger aan de pols als het gaat om die radicale innovatie: “We kunnen vandaag ongelofelijke dingen realiseren, tegelijkertijd is deze periode doodeng.”

Een week lang, elke dag van 9 uur tot 21 uur, dompelde ik me in Gent onder in het programma van de door Peter Hinssens bedrijf nexxworks georganiseerde Innovation Bootcamp. Een lange lijst sprekers deelt er hun expertise over customer centricity, growth hacking, artificiële intelligentie, storytelling, virtual reality, zelfsturende organisaties, blockchain en nog veel meer.

Al na de eerste dag ben ik ‘dazed and confused’. Ruim vier uur luisterde ik naar Peter Hinssen en vraag ik me verdwaasd af hoe je als bedrijf aan de slag moet gaan met wat hij tijdens de inleiding van de bootcamp vertelt. Een paar maanden na het verschijnen van zijn boek: The Day After Tomorrow: Hoe overleven in tijden van radicale innovatie zit ik opnieuw anderhalf uur met Peter aan tafel.

Bijna 6 uur samenzitten met Peter Hinssen vat je niet samen in twee zinnen. In twee woorden is het wel samen te vatten als 'inspirerend' en 'bezinnend'. Inspirerend, omdat we beter met verandering leren omgaan. Verandering is onvermijdelijk, en meer nog een constante. Wendbaarheid is dus de sleutel, maar ineens allemaal start-upje spelen niet de oplossing. Bezinnend, omdat verandering accepteren de vijf stadia van Kübler-Ross voor het omgaan met rouw volgt.

 

Veranderen gaat vooral om cultuur en persoonlijke transformatie

En hoewel Peter een 'technologist naturally high on change' is, beseft hij dondersgoed dat verandering vooral over een cultuurverandering en een persoonlijke transfomatie gaat.

We kunnen vandaag ongelofelijke dingen realiseren, maar tegelijkertijd is deze periode doodeng”, zegt Hinssen. Tijdens de bootcamp illustreerde Hinssen die dualiteit met de eerste zin van Charles Dickens’ roman ‘De Geschiedenis van Twee Steden’. In zijn boek citeert hij nog meer uit de opening van dat beroemde boek:

“Het was de beste der tijden, het was de slechtste der tijden,
het was de eeuw van
wijsheid, het was de eeuw van dwaasheid,
het was het tijdvak van het
geloof, het was het tijdvak van ongeloof,
het was het jaargetijde van het
licht, het was het jaargetijde van duisternis,
het was de lente van de
hoop, het was de winter van de wanhoop.

 

Soul searching naar innerlijke relevantie

Het zijn dan ook niet voor niks twee sprekende citaten die de essentie van The Day After Tomorrow - hoe overleven in tijden van radicale innovatie? samenvatten. Apple’s ‘You are the difference between the world as it was and the better place it will become’. En John Maynard Keynes’ ‘The biggest problem is not to let people accept new ideas, but to let them forget the old ones’.

Peter: “Het onderliggende thema is relevantie. Absoluut. Hoe ben je als bedrijf relevant in die veranderende wereld? Hoe kan je relevant zijn voor een klant? Maar ook: hoe ben je als individu relevant? Hoe kan je voor jezelf rechtvaardigen dat wat je doet relevantie heeft. We komen in een maatschappij waar je je moet afvragen: wat voor nut heb ik? Wat is mijn relevantie? Wat doe ik nu dat echt het verschil maakt? Die soul searching naar je innerlijke relevantie zit diep verweven in het boek.