Evolutie is een geleidelijke ontwikkeling of groei. Revolutie een plotselinge verandering, een algehele ommekeer van de bestaande toestand. Vandaag leven we in een tijd van evolutionaire revolutie. Stapsgewijs verandert alles radicaal.

Zo’n periode, een r-evolutionair tijdperk dat wij mee-maken, doet zich in de geschiedenis hoogst zelden voor. Mee-maken met een koppelteken, omdat we samen die nieuwe tijd (kunnen) vormgeven.

Het hier en nu is met een bedoeling tot stand gekomen, het wil ons iets vertellen. De vraag is: wat wil je horen en wat doe je ermee?

Alles verloopt in cycli, waarbij afwisselend yin en yang het zwaarst doorweegt. Nu zitten we bijna in de hoogste graad van verstoring. Heel yang: mannelijke energie, buitenwereld en denken. Er is nood aan (evolutie), maar geen doorslag (revolutie), naar yin: vrouwelijke energie, binnenwereld, voelen.

Onze economie, de maatschappij en machtsverhoudingen staan onder druk. Het is crisis. Vandaag zien we dat als een ‘gevaarlijke toestand van onevenwicht’, maar in de oorspronkelijke Griekse betekenis is een ‘crisis’ een 'moment van de waarheid’. Een beslissend moment met grote impact op de toekomst. Wel, dat moment van de waarheid is aangebroken.

Zo ontstaat heelheid: eenwording met het geheel van wie wij zijn, met anderen om ons heen en met alle vormen van leven en de natuur. r-evolutie wil die evolutionaire revolutie naar heelheid helpen zien, begrijpen en mee-maken. Door wijsheid en waarheid te vergaren.

Wijsheid in de vorm van kennis via interviews, achtergronden en evenementen om te ordenen (zien) en kunnen plaatsen (begrijpen) wat er gaande is en je inzichten geven om mee de wereld te veranderen (mee-maken).

En waarheid? Waarheid vind je door te voelen. Noem het gutfeeling of resonantie. Wij zeggen: als je je hart voelt, weet je of het klopt. Dit vraagt om de verschuiving van heel yang (denken) naar een evenwicht met yin (voelen).

Elke & Mischa