Wa=da: Watermantijdperk?

Zowel astronomisch als astrologisch is het Watermantijdperk een gegeven. De aarde draait in twaalf maanden rond de zon. Elke maand begint een ander sterrenbeeld van de dierenriem. In omgekeerde richting doorloopt de zon in 25.920 jaar, een sterrenjaar, de twaalf dierenriemtekens.

Elke sterrenmaand noemen we een tijdperk en duurt ongeveer 2160 jaar. Nu zitten we in de overgangsperiode van het Vissentijdperk, dat omstreeks onze jaartelling is begonnen, naar het Watermantijdperk. Wat de overgang naar het Watermantijdperk extra bijzonder maakt, is dat het ook de afsluiting van een sterrenjaar, de hele cyclus van 25.920 jaar, is.

vissen-pisces-vissentijdperk.png

Vissentijdperk

Het symbool van Vissen (Pisces) toont twee vissen die door een band worden samengehouden. Het verbeeldt de samensmelting van de ziel en de persoonlijkheid. Het doel is een volmaakt geworden individuele ziel.

Ronald Jan: “Hoewel de ziel steeds meer naar voren komt, heeft in het Vissentijdperk vooral de persoonlijkheid zich ontwikkeld. We zijn van een kuddedier een individu geworden. Kenmerkend voor onze persoonlijkheid, ons ego, is een fysieke manier van kijken en een beperkte manier van denken. Ons ego denkt in eigenbelang, vindt status en geld belangrijk en heeft nooit genoeg. Het kan ook niet tegen zijn verlies en is tot alles in staat uit lijfsbehoud.

Dat heeft de mensheid veel welvaart gebracht, maar hierdoor zijn we ook steeds meer in afgescheidenheid gaan denken: ik en de ander. Wedijver en commercialisering zie je overal om je heen. Dat heeft de aarde ontzield en aan de rand van de afgrond gebracht. Maar die ontwikkeling van onze persoonlijkheid, ons ego is essentieel om uiteindelijk in het Watermantijdperk groepsbewustzijn te vormen.”

waterman.png

Watermantijdperk

Het symbool van Waterman (Aquarius) is een man die een kruik met water draagt en deze leeggiet. Als vanouds wordt dit symbool gebruikt voor het levende water, de nieuwe energie. Dit levende water bevordert een proces van verandering en vernieuwing. Het maakt zichtbaar wat voorheen verborgen was.

Ronald Jan: “In het Watermantijdperk gaan we het bestaan van de ziel en bewustzijn ontdekken en beseffen dat we onderweg zijn in een geestelijke evolutie. Alles komt bij elkaar en wordt duidelijk, een synthese van het stoffelijke en geestelijke. Door deze weg van het hoofd naar het hart gaan we de wérkelijke liefde, vrijheid, gelijkheid en broederschap ervaren.

Het gaat om groepsbewustzijn: eenheid door verscheidenheid, algemeen belang, broeder- en zusterschap en samendelen, samenwerking, duurzaamheid, juiste verhoudingen, gezamenlijkheid, authenticiteit, zingeving. De zin van het leven wordt duidelijk en we gaan eindelijk leven naar ons evolutionair doel. We gaan een veel ruimere werkelijkheid ervaren: alles is energie, alles is verbonden met elkaar. We zijn allen één, ook met de natuur en andere planeten.”

Dit is een fragment uit het interview met Ronald Jan Heijn, hier lees je het hele interview op r-evolutie.