Nieuwetijdskinderen hebben al toekomstbewustzijn

We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. Dat toont Jan Rotmans, als transitieprofessor verbonden aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, aan. Wetenschappelijk, vanuit het hoofd. Hier het interview met hem op r-evolutie.

Maar eigenlijk is die verandering van tijdperk al lang geleden voorspeld. In 1976 schrijft Marilyn Ferguson in een redactioneel hoofdartikel van het Brain/Mind Bulletin:

‘Er is iets opmerkelijks aan de gang. Het beweegt zich met bijna duizelingwekkende snelheid, maar heeft geen naam en is moeilijk te beschrijven’. Ze kan het vanuit het hoofd nog niet verklaren, maar intuïtief voelt ze de verandering van tijdperk.

De aquarius samenzwering

Vier jaar later, in 1980, geeft ze de beweging in haar gelijknamige boek een naam: De aquarius samenzwering. Samenzweren klinkt negatief, maar betekent letterlijk ‘samen ademen’. Het is een innige verbintenis. Om het positieve te benadrukken, koos ze het woord aquarius. Dat pikte ze op uit de alles doordringende droom in onze populaire cultuur: dat we via een donker, gewelddadig tijdperk, dat van de Vissen, een millennium van liefde en licht binnentreden. This is the dawning of the age of Aquarius.    

De samenzwering vormt een krachtig netwerk zonder specifieke leiders dat ijvert voor radicale verandering in de wereld. Ze delen een wereldbeeld gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen van de wetenschap en inzichten die stammen uit het vroegste denken der mensheid.

Nieuwetijdskinderen: aquarius samenzweerders 2.0

In de huidige kantelperiode naar het nieuwe tijdperk, Aquarius, het Watermantijdperk, zie je dat de kinderen van nu al met één been in dat nieuwe tijdperk staan. Ze zijn de aquarius samenzweerders 2.0.

Deze kinderen worden nieuwetijdskinderen genoemd, omdat ze specifieke kenmerken hebben die resoneren met de nieuwe tijd. Ze hebben al toekomstbewustzijn. Zelf zijn we ook tot deze inzichten gekomen door onze (nieuwetijds)kinderen. Ze hebben ons een spiegel voorgehouden en de aquarius samenzweerder in ons terug wakker gemaakt. We zijn zelf ook nieuwetijdskinderen en zijn zeker niet de enigen.

In de huidige overgangsfase waarin de oude tijd nog domineert, krijgen ze vaak stempels als autisme, ADHD, ADD … Maar het is superbelangrijk om verder te kijken naar wat er achter het gedrag ligt dat deze kinderen stellen. Omdat als deze kinderen in een sfeer van onbegrip opgroeien, zonder erkenning van en begrip voor wie ze in wezen zijn, leidt dat tot een scheefgroei die op latere leeftijd voor problemen kan zorgen, vooral op relationeel gebied.

Nieuwetijdskinderen staan met een andere houding in het leven en hebben daardoor ook andere vaardig - en bekwaamheden. Het is belangrijk dat de samenleving zich daaraan aanpast en op instelt. Soms gaat dat haast als vanzelf (zoals bij de wereld van de computer), soms met veel weerstand zoals bij het onderwijs dat gebouwd is op de waarden en inzichten van het Vissentijdperk en nog niet op die van het Watermantijdperk. Nieuwetijdskinderen hebben ook een andere intelligentie dan de oudere generatie: niet zozeer een abstracte intelligentie, maar een die komt uit het hart en daarom een sociale, warme, op beelden gerichte intelligentie is.

Verschuiving van hoofd naar hart

Vroeger had je denkmensen en gevoelsmensen. Nu zie je vooral de verschuiving van hoofd naar hart plaatsvinden. In onze cultuur is het hart ondergeschikt geraakt, we registreren voornamelijk de door de hersenen verwerkte informatie. Het hart is gereduceerd tot de pomp die ons bloed doet rondgaan. Wat het hart nog meer doet, zijn we vergeten. Heel simpel gesteld worden alle in- en externe indrukken eerst door het hart verwerkt. Het hart vertaalt deze stimuli in gevoelens, deze worden doorgegeven aan de hersenen, die er op hun beurt een ‘verklaring’ aan geven.

Alle systeemwaarden hebben niets met het hart te maken, ze komen uit het hoofd. Die systeemwaarden waren goed voor een ander tijdperk en hebben ons daarin ver gebracht. Maar nu niet meer. Nu is er een transitie naar een nieuw tijdperk dus ook een verschuiving van hoofd naar hart. Om het in een schema (jawel, vanuit het hoofd) weer te geven:

Tabel oude nieuwe tijd.png

In de toekomst zullen denken (hoofd) en voelen (hart) meer en meer verbonden raken, waardoor mensen elkaar leren respecteren en tegenstellingen overbruggen.  Als we dit zien en begrijpen, kunnen we de toekomst samen mee-maken en ook meemaken!