Als je dit begrijpt, kan jouw bedrijf ook tot de beste om voor te werken behoren

In 2017 rankte jobplatform Indeed Salesforce, Southwest, JetBlue, Facebook en Google als de beste bedrijven om voor te werken. Deze bedrijven hebben allemaal dezelfde opvallende eigenschap, schreef Bloovi daarover. Maar zo opvallend is die eigenschap niet, meent wel-zijn coach Elke Leyman: "Deze bedrijven begrijpen de evolutie van behoeften en evolueren zelf mee.” Ze licht het toe aan de hand van de behoeftepiramide van Maslow.

De rode draad doorheen de beste bedrijven om voor te werken, zo berichtte Bloovi, is dat ze simpelweg hun werknemers deel laten uitmaken van een cultuur, waarin ze zichzelf echt thuis voelen.

Dat is logisch te verklaren met de behoeftepiramide van Maslow. Al in de jaren ‘40 stelde Maslow in de opbouw van zijn behoeftepiramide dat menselijk gedrag gebaseerd is op de bevrediging van de onderliggende behoefte.

Dat geldt evengoed voor bedrijven: bedrijven zijn, net als jij en ik, levende entiteiten met behoeften. Natuurlijk zijn bedrijven geen mensen. Daarover zegt Marie Miyashiro in ‘De empathiefactor’:

Bedrijven verschillen in zoverre van mensen dat ze geen inherent bestaansrecht hebben. Ze zijn er alleen om menselijke behoeften te dienen. 

Dat zie je ook terug in de behoeftepiramide van Maslow. Vroeger ontstonden bedrijven zoals bakkers en hoefsmeden om aan de lichamelijke behoeften van mensen, zowel werknemers als klanten, te voldoen. De basisbehoefte van bedrijven was, net als voor iedereen, brood op de plank krijgen.

piramide-maslow-gelijke-behoefte.png

De theorie van Maslow stelt dat de mens pas naar een hoger liggende behoefte streeft als een lagere behoefte is bevredigd. Eens de lichamelijke behoeften dus waren vervuld, veranderden de menselijke behoeften.

Wanneer bedrijven niet mee evolueren met de menselijke behoeften, ontstaat een discrepantie. Letterlijk een scheve verhouding. Dat verklaart ook waarom medewerkers bij veel bedrijven niet meer vinden wat ze nodig hebben. En dat zie je terug in hun wel-zijn, en dat van bedrijven.

piramide-maslow-ongelijke-behoefte.png

Marie Miyashiro stelt in ‘De empathiefactor: het concurrentievoordeel voor effectieve organisaties’:

De mate waarin de behoeften van een organisatie al dan niet vervuld worden, kan het succes en zelfs de levensvatbaarheid van die organisatie bepalen.

Zo ‘dwingt’ de behoefteverandering van mensen ook bedrijven naar een hoger niveau in de piramide te klimmen. De beste bedrijven om voor te werken, begrijpen dat ze moeten mee evolueren met de behoeften van hun medewerkers. In 2017 is de top 5 Salesforce, Southwest, JetBlue, Facebook en Google:

  • Salesforce en Facebook richten zich op de behoefte aan sociaal contact door werknemers deel te laten uitmaken van een community.
  • Bij JetBlue en Google hebben medewerkers impact op de koers van het bedrijf: behoefte aan zelfontplooiing.
  • En Southwest tot slot voelen medewerkers zich zeker en gewaardeerd in hun job: behoefte aan waardering en erkenning.

Op welke laag van Maslows behoeftepiramide zit/focust jouw bedrijf?